Nedan redovisas några exempel från Lungappens ljudbibliotek. Dessa är fria att använda som ni vill. För att få en djupare kunskap inom ämnet, ladda ner Lungappen till er telefon eller surfplatta.

 

Bilden till höger visar ungefärliga positioner på ryggen varifrån informationen till Lungappen är hämtad. I appen benämns en position exempelvis som höger 2. Det specifika ljudet är följaktligen hämtat ifrån en patient från motsvarande position. 

 I Lungappen räcker det med att trycka på den plats på ryggen som man vill lyssna på och beskrivande text finns tillgänglig till samtliga patienter samtidigt som ljdet spelas upp.

Viktiga observandum är poängterade och andningsfrekvensen är beräknad.

Frisk lunga, patient 4-1. Normala vesikulära andningsljud.

Hjärtsvikt, patient 1-6, Vänster 1. Fuktiga krepitationer

Pneumoni, patient 2-2, vänster 2. Torra krepitationer.

Obstruktvitet, patient 3-5, vänster 1. Polyfona Ronki