Den första patienten i kategorin gällande övriga lungljud