Den första patienten i kategorin gällande obstruktiv lungsjukdom