Den första patienten i kategorin gällande pneumoni.