Patientfallen i den fjärde kategorin, Övriga lungljud.