Patientfallen i den tredje kategorin, Obstruktiv lungsjukdom.