CORONA

23. Apr, 2020

Covid 19

Hej.
Som ni säkert vet så är det framför allt luftvägarna som drabbas när en enkel infektion av exempelvis Covid 19 ändras till att bli allvarlig med iva-vård eller till och med död som följd. Att observera förändringar i sina patienters luftvägar är alltså ytterst viktigt för att snabbt fånga upp patienter som riskerar att bli allvarligt sjuka och tillse att dessa får den vård som krävs.
Lyssna i appen och lyssna på era patienter.
Nu är det december och julen står för dörren.
Var rädda om er därute. Håll avstånd! Respektera varandra! Tvätta händerna! Använd munskydd om ni vill, men framför allt håll er isolerade om ni inte mår helt bra. Smittan Covid verkar smitta som värst alldeles i början av förloppet. Tänk på det!!!
Lycka till därute.

Den bästa applikationen för lungljudsträning!

Lungappen ©

Konsten att lyssna på lungor är svår för den som inte är van, och även för den vana vårdaren finns det svårigheter. Jag hoppas att denna hemsida kan bidra till en ökad förståelse för hur man gör, vad man hör och vilka svårigheter som finns.

Lungappen började utvecklas 2013 och har uppdaterats två gånger. 

Kvalliteten håller såpass hög nivå att ljuden med fördel kan användas i en extern mediaspelare. Detta är ypperligt om användaren vill lyssna på ljudbilderna i större grupper på exempelvis utbildningsdagar.

 

Beskrivning

Med hjälp av Lungappen kan du lära dig mer om att lyssna på lungor och hjärtan. Appen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper inom detta område.

Lungappen innehåller 20 patientfall och alla har varierande besvär från lungorna vilket det redogörs för i en medföljande anamnes. Varje patient har tre olika ljudupptagningar från respektive lunga vilket gör att man kan lyssna på båda lungorna och över hela lungfältet. Totalt sett över 120 ljudupptagningar

Möjligheten att i lugn och ro lyssna så länge du själv vill, ökar chanserna att du lär dig vad det är du hör när du sedan träffar en patient.

Appen är kvalitetssäkrad av fd ambulansöverläkare Rolf Svensson, då verksam på Skaraborgs sjukhus och godkänd att användas i utbldningssyfte av nuvarande ambulansöverläkare Ylva Lindström.

Patienterna är uppdelade efter vilken typ av patologi det gäller.

  1. Hjärtsvikt - 6 patienter
  2. Pneumoni - 3 patienter
  3. Obstruktiv lungsjukdom såsom Astma eller KOL - 6 patienter
  4. Övriga lungljud. Detta innefattar normala andningsljud och ljud relaterat till både trauma och allvarliga sjukdomstillstånd - 5 patienter